ROK SZKOLNY 2023/2024

04 września 2023 roku (poniedziałek)

godzina 9:00

Uroczysta inauguracja szkolnego 2023/2024

20 września 2023 roku (środa)

godzina 15:30

 • Część 1 

  Spotkanie  dyrektor szkoły z  rodzicami  w sali gimnastycznej .

  Część 2

  Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów wszystkich klas.

  * Wybór Rady Oddziałowej Rodziców oraz przedstawicieli Rad Oddziałowych do Rady Rodziców szkoły;

  *Zapoznanie rodziców klas maturalnych ze sposobem organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego 2024 oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2024.

  * zapoznanie rodziców uczniów klas I ze Statutem Szkoły

27 września 2023 roku (środa)

godzina 15:30

Spotkanie Dyrektor Szkoły z Radą Rodziców

 • Zatwierdzenie programu wychowawczo-profilaktycznego do realizacji w br. szkolnym

02  października 2023 roku  do

          27 października 2023 roku

Praktyki  zawodowe w klasach III technikum

 

13 października 2023 (piątek)

Dzień Edukacji Narodowej 14 X 2023

Ślubowanie klas pierwszych Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia

1 listopada 2023 (środa)

Wszystkich Świętych – dzień wolny

10 listopada 2023 (piątek)

Święto Odzyskania Niepodległości  11 XI  2023

24 listopada 2023 roku (piątek )

Przewidywane oceny w klasach maturalnych z poszczególnych przedmiotów oraz zachowania za I semestr 2023/2024, w tym o ocenach niedostatecznych. 

Od 27  listopada do 28 listopada 2023 roku (poniedziałek-wtorek)

Spotkanie z rodzicami uczniów klas maturalnych informujące o przewidywanych ocenach z poszczególnych przedmiotów i zachowania za I semestr 2023/2024, w tym o ocenach niedostatecznych.

Dzień i godzinę wybierają wychowawcy poszczególnych klas.

15 grudnia 2023 roku (piątek)

Zakończenie semestru I roku szkolnego 2023/2024 dla klas programowo najwyższych ( klasy V technikum)

20 grudnia 2023 roku ( środa)

Przewidywane oceny we wszystkich klasach ( oprócz maturalnych)  z poszczególnych przedmiotów  oraz  zachowania za   I semestr 2023/2024 w tym o ocenach niedostatecznych.

21-22 grudnia 2023 (czwartek- piątek)

Spotkania z rodzicami informujące o przewidywanych ocenach z poszczególnych przedmiotów oraz zachowania za
 I semestr 2023/2024 w tym o ocenach niedostatecznych dla wszystkich klas (bez klas programowo najwyższych).

Dzień i godzinę wybierają wychowawcy poszczególnych klas

23-31 grudnia 2023

ZIMOWA PRZERWA ŚWIATECZNA

19 stycznia 2024 (piątek)

Koniec I semestru roku szkolnego 2023/2024

22 stycznia – 04 lutego 2024 roku

FERIE ZIMOWE w województwie warmińsko-mazurskim

Do dnia 25 marca 2024 roku (poniedziałek)

Przewidywane oceny, w tym oceny niedostateczne oraz oceny z zachowania w klasach programowo najwyższych.

26 - 27 marca 2024 roku

 (wtorek- środa )

Spotkania z rodzicami informujące o przewidywanych ocenach w tym ocen niedostatecznych w klasach  programowo najwyższej ( V klasy technikum)

Dzień i godzinę wybierają wychowawcy poszczególnych klas.

28 marca - 02 kwietnia 2024 roku

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

 24 kwietnia 2024 roku (środa) 

Dzień Drzwi Otwartych dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych  z  Susza i  okolic Susza ( Kamieniec, Lubnowy, Prabuty ,Jawty Wielkie, Piotrkowo  itd.)

26 kwietnia 2024 roku (piątek)

godzina  11:00

Zakończenie szkolnego 2023/2024 dla klas programowo najwyższych.

1 maja 2024 (środa )

Święto Pracy – dzień wolny od zajęć

2 maja 2024 (czwartek)

Dodatkowy dzień wolny (DDW 1)

03 maja 2024 roku (piątek)

Święto Konstytucji 3 Maja – dzień wolny od zajęć

7–9 maja 2024 (czwartek–piątek)

Dodatkowe dni wolne (DDW 2, DDW 3, DDW4 )

Od  dnia  7 maja 2024 roku (wtorek )

Do 23 maja 2024 roku ( czwartek)

 • Harmonogram matur w roku szkolnym 2023/2024:

  7 maja 2024 (wtorek):

  • godz. 9.00 – język polski (poziom podstawowy),

  8 maja 2024 (środa):

  • godz. 9.00 – matematyka (poziom podstawowy)
  • godz. 14.00 – język kaszubski, język łemkowski, język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony)

  9 maja 2024 (czwartek):

  • godz. 9.00 – język angielski (poziom podstawowy)
  • godz. 14.00 – język francuski, język hiszpański, język rosyjski, język włoski, język niemiecki (poziom podstawowy).

  10 maja 2024 (piątek):

  • godz. 9.00 – wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony),
  • godz. 14.00 – język niemiecki (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

  13 maja 2024 (poniedziałek):

  • godz. 9.00 – język angielski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny),
  • godz. 14.00 – filozofia (poziom rozszerzony).

  14 maja 2024 (wtorek):

  • godz. 9.00 – biologia (poziom rozszerzony),
  • godz. 14.00 – język rosyjski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

  15 maja 2024 (środa):

  • godz. 9.00 – matematyka (poziom rozszerzony),
  • godz. 14.00 – język francuski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

  16 maja 2024 (czwartek):

  • godz. 9.00 – chemia (poziom rozszerzony),
  • Godz. 14.00 – historia muzyki (poziom rozszerzony).

  17 maja 2024 (piątek):

  • godz. 9.00 – geografia (poziom rozszerzony),
  • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom podstawowy).

  20 maja 2024 (poniedziałek):

  • godz. 9.00 – język polski (poziom rozszerzony),
  • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom rozszerzony).

  21 maja 2024 (wtorek):

  • godz. 9.00 – historia (poziom rozszerzony),
  • godz. 14.00 – język hiszpański (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

  22 maja 2024 (środa):

  • godz. 9.00 – informatyka (poziom rozszerzony),
  • godz. 14.00 – historia sztuki (poziom rozszerzony).

  23 maja 2024 (czwartek):

  • godz. 9.00 – fizyka (poziom rozszerzony),
  • godz. 14.00 – język włoski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).
  od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja) oraz od 20 do 25 maja egzaminy ustne z języka polskiego i języka obcego według harmonogramów ustalonych przez PZE – dyrektora szkoły

Od 5 maja do 31 maja 2024 roku

Praktyki zawodowe w klasach IV technikum

do 24 maja 2024 (piątek)

Przewidywane oceny z poszczególnych przedmiotów oraz zachowania za II semestr 2023/2024 w tym o ocenach niedostatecznych dla wszystkich klas (bez klasy programowo najwyższej).

27-28 maja 2024 (poniedziałek-wtorek)

Spotkania z rodzicami informujące o przewidywanych ocenach z poszczególnych przedmiotów oraz zachowania za II semestr 2023/2024, w tym o ocenach niedostatecznych dla wszystkich klas (bez klasy programowo najwyższej).

Dzień i godzinę wybierają wychowawcy poszczególnych klas.

30 maja 2024 roku (czwartek)

BOŻE CIAŁO - dzień wolny od zajęć

31 maja 2024 roku (piątek)

Dodatkowy dzień wolny (DDW 5)

21 czerwca 2024 (piątek)
godz. 9:00

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024