RADA RODZICÓW

Zespołu Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu

w roku szkolnym 2023/2024

1. Furmańska Anna –Przewodnicząca
2. Kruk Agnieszka –Wiceprzewodnicząca
3. Włodarski Piotr-sekretarz
4. Wiśniewska Justyna –skarbnik
5. Krajewska Marta
6. Grzywacz Małgorzata
7. Podemska Iwona
8. Sacharczuk Agnieszka
9. Markowska Wioleta
10. Troszko Dorota
11. Wieczorek Olena
12. Baracz Iwona
13. Nikiel Ewa
14. Fabijański Cezary
15. Mieczkowska Marzena
16. Zajko Marlena
17. Konecka Izabela
18. Staszczak Agnieszka
19. Bińczyk Justyna
20. Januszkiewicz Anna
21. Mrozińska Justyna
22. Mazur Agnieszka
23. Nowakowska Agnieszka
24. Wichrowska Katarzyna