Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu

  • Przewodnicząca: Wiktoria Chojnacka ( IITE )
  • Zastępcy: Zuzanna Woldańska (IV TŻiUG)
  • Sekretarz: Maja Murawska  (ITL)
  • Skarbnik: Julia Podlecka (II TŻiUG)

SEKCJE SAMORZĄDU:

  • Fotograficzna
  • Plastyczna
  • Porządkowa
  • Artystyczna

OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO: p. Anna Gaszczyńska

OSOBY WSPIERAJĄCE:  p. Cezary Sacharczuk