W roku szkolnym 2023/2024 rodzice mogą się kontaktować z poszczególnymi nauczycielami zgodnie z poniższym harmonogramem

Lp. Nazwisko i imię Dzień tygodnia Godzina konsultacji Numer sali Lokalizacja

1.

Szczepaniak - Furman Beata

piątek

9:00-10:00

Gabinet dyrektora

ul.Wiejska 1

2.

Juszczak Karol

czwartek

8:25-9:25

Gabinet wicedyrektora

ul.Wiejska 1

3.

Cantop Małgorzata

czwartek

8:40-9:40

Pokój nauczycielski

ul.Wiejska 1

4.

Bieńkowska Iwona

środa

13:05-14:05

Pokój nauczycielski

ul.Wiejska 1

5.

Domagalska Agnieszka

-

-

-

-

6.

Dziczek Anna

wtorek

11:15-12:15

Pokój nauczycielski

ul.Wiejska 1

7.

Galicka Marta

środa

13:10-14:10

Pokój nauczycielski

ul.Wiejska 1

8.

Gałkowska Joanna

piątek

8:35-9:35

Pokój nauczycielski

ul.Wiejska 1

9.

Gaszczyńska Anna

środa

8:35-9:35

Pokój nauczycielski

ul.Wiejska 1

10.

Jackiewicz Mariola

czwartek

15:00-16:00

Gabinet psychologa

ul.Wiejska 1

11.

Karczewska Magdalena

czwartek

8:35-9:35

Pokój nauczycielski

ul.Wiejska 1

12.

Kawicka Barbara

środa

13:05-14:05

Gabinet pedagoga

ul.Wiejska 1

13.

Kłobukowska Joanna

poniedziałek , wtorek, czwartek

7:30-7:50

Pokój nauczycielski

ul.Wiejska 1

14.

Ruciński Maciej

wtorek

9:40-10:40

Pokój nauczycielski

ul.Wiejska 1

15.

Kurowski Daniel

wtorek

11:30-12:30

Pokój nauczycielski

ul.Wiejska 1

16.

Masna Lilianna

piątek

8:40-9:40

Pokój n-li wf

ul.Wiejska 1

17.

Matyka Małgorzata

Poniedziałek

9:25-10:25

Pokój nauczycielski

ul.Wiejska 1

18.

Pietras Anna

środa

8:35-9:35

Pokój n-li wf

ul.Wiejska 1

19.

Rykaczewska Dorota

wtorek

11:30-12:30

Pokój nauczycielski

ul.Wiejska 1

20.

Sacharczuk Cezary

piątek

11:15-12:15

Pokój nauczycielski

ul.Iławska 40

21.

Sacharczuk Witold

poniedziałek

9:40-10:40

Sala nr 4

ul.Wiejska 1

22.

Sikorska Anna

poniedziałek

14:30-15:30

Sala 27

ul.Wiejska 1

23.

Słowińska Dorota

czwartek

9:30-10:30

Pokój nauczycielski

ul.Wiejska 1

24.

Stalmirska Ewa

piątek

9:30-10:30

Pokój nauczycielski

ul.Wiejska 1

25.

Szysler Andrzej

-

-

-

-

26.

Świergolski Adam

poniedziałek

9:25-10:25

Pokój nauczycielski

ul.Wiejska 1

27.

Topolewska Iwona

poniedziałek, wtorek

14:45-15:45

Pokój nauczycielski

ul.Wiejska 1

28.

Traczyk Tomasz

środa

10:25-11:25

Pokój nauczycielski

ul.Wiejska 1

29.

Ulatowska Krystyna

czwartek

11:15-12:15

Pokój nauczycielski

ul.Wiejska 1

30.

Wilk Marta

poniedziałek

13:10-14:10

Pokój nauczycielski

ul.Wiejska 1

31

Włodarski Paweł

czwartek

9:25-10:25

Pokój nauczycielski

ul.Wiejska 1

32

Woronko Iwona

poniedziałek

10:30-11:30

Pokój nauczycielski

ul.Wiejska 1

33

Zając Mirosława

piątek

8:40-9:40

Pokój nauczycielski

ul.Wiejska 1