Nauczyciele Zespołu Szkół im. Ireny Kosmowskiej
w roku szkolnym 2022/2023

 

1. mgr Szczepaniak-Furman Beata Dyrektor Szkoły, matematyka, prawo
2. mgr Juszczak Karol z-ca dyrektora, informatyka, przedmioty informatyczne, historia
3. mgr Woronko Iwona język polski, bibliotekarz szkolny
4. mgr Gaszczyńska Anna język polski
5. mgr Gałkowska Joanna język niemiecki
6. mgr Wilk Marta język angielski
7. mgr Sacharczuk Cezary język angielski, geografia
8. mgr Ulatowska Krystyna historia, geografia turystyczna, wiedza o społeczeństwie
9. mgr Sikorska Anna chemia, fizyka, matematyka
10. mgr Masna Lilianna wychowanie fizyczne
11. mgr Pietras Anna wychowanie fizyczne
12. mgr Matyka Małgorzata matematyka, fizyka, zarys statystyki
13. ks. mgr Kostecki Radosław religia/etyka
14. mgr Sacharczuk Witold informatyka, przedmioty informatyczne, wychowanie fizyczne, obsługa informatyczna w gastronomii, edukacja dla bezpieczeństwa
15. mgr inż. Świergolski Adam elementy prawa, prawo, ekonomia i prawo w hotelarstwie, wstęp do nauki o państwie i prawie, prawo cywilne, prawo rodzinne i opiekuńcze oraz prawo, prawo administracyjne i prawo finansów publicznych
16. mgr Topolewska Iwona matematyka, pracownia ekonomiczna, podstawy rachunkowości, rachunkowość przedsiębiorstw, ekonomika przedsiębiorstw, rachunkowość i analiza ekonomiczna
17. mgr inż. Stalmirska Ewa podstawy przedsiębiorczości, zajęcia praktyczne, podstawy rachunkowości gastronomicznej, ekonomia i prawo w turystyce
18. mgr inż. Tucholska Anna marketing usług turystycznych, obsługa ruchu turystycznego, zajęcia praktyczne,podstawy turystyki, organizacja pracy w hotelarstwie, obsługa konsumenta, marketing usług hotelarskich
19. mgr inż. Słowińska Dorota zajęcia praktyczne, przedmiot specjalizacyjny, podstawy żywienia człowieka, zasady żywienia, technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, technologia gastronomiczna z obsługą konsumenta, higiena i ochrona zdrowia
20. mgr Cantop Małgorzata zajęcia praktyczne, organizacja, bezpieczeństwo i higiena pracy, technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
21. mgr Rykaczewska Dorota edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie do życia w rodzinie
22. mgr inż. Kawicka Barbara pedagog szkolny, bibliotekarz szkolny, biologia
23. mgr inż. Dziczek Anna pracownia ekonomiczna
24. mgr Galicka Marta język niemiecki
25. mgr Traczyk Tomasz przedmioty informatyczne
26. mgr Włodarski Paweł informatyka, przedmioty informatyczne, historia, muzyka
27. ks. mgr Pleskot Krzysztof religia/etyka
28. mgr inż. Kłobukowska Joanna zajęcia praktyczne, przedmiot specjalizacyjny, podstawy żywienia człowieka, zasady żywienia, technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, technologia gastronomiczna z obsługą konsumenta, higiena i ochrona zdrowia
29. mgr inż. Karczewska Magdalena zajęcia praktyczne, przedmiot specjalizacyjny, podstawy żywienia człowieka, zasady żywienia, technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, technologia gastronomiczna z obsługą konsumenta, higiena i ochrona zdrowia
30. mgr Bieńkowska Iwona matematyka
31. mgr Jackiewicz Mariola  psycholog szkolny