Najlepsze Technika w rankingu Perspektyw 2022

Godziny zajęć lekcyjnych

7:50 – 8:35

8:40 – 9:25

9:40 – 10:25

10:30 – 11:15

11:30 – 12:15

12:20 – 13:05

13:10 – 13:55

14:00 – 14:45

14:50 – 15:35

15:40 – 16:25

Kształcimy w następujących formach

Technikum

Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

Technik Ekonomista

Technik Informatyk

Technik Logistyk

Branżowa Szkoła I Stopnia

Kucharz

Wielozawodowa
(dla młodocianych pracowników)

Liceum ogólnokształcące

Profil dziennikarski

Szkoła Policealna

Technik Informatyk

Technik Administracji

Co czeka na naszych uczniów?

Jesteśmy placówką, która stawia nacisk na wszechstronny rozwój uczniów. Liczne koła zainteresowań dają taką możliwość. Poszerzanie wiedzy jest zapewnione poprzez unowocześnianie księgozbioru zarówno o pozycje książkowe, jak i interaktywne.

Koła zainteresowań

Koła zainteresowań

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski