Dnia 15. 04. 2008 r. w Zespole Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu odbyła się impreza promująca szkołę.

Dzień Otwartych Drzwi, na którą zostali zaproszeni uczniowie suskiego Gimnazjum im. Kawalerii Polskiej.
Wszystkich przywitała p. dyrektor Beata Szczepaniak Furman.
Prezentację oferty kształcenia na rok szkolny 2008/2009
przedstawiła p. Anna Dziczek, towarzyszyły jej stypendystki Premiera Rady Ministrów:
- Malwina Dumkiewicz z III klasy Technikum Ekonomicznego,
- Katarzyna Jaworska z II klasy Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego,
która zaprezentowała tomik wierszy uczniów Zespołu Szkół w Suszu.


Osiągnięcia sportowe szkoły przedstawił nauczyciel wychowania fizycznego p. Andrzej Szysler,
a w sali obsługi konsumenta czekał poczęstunek przygotowany przez uczniów Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego.

Swą obecnością zaszczyciły: Przewodnicząca Rady Rodziców p. Małgorzata Wiśniewska,
Przewodnicząca Rady Szkoły p. Urszula Komorowska,
Prezes Stowarzyszenia Aktywne Społeczeństwo ""As"" i jednocześnie absolwentka Zespołu Szkół p. Jadwiga Lichaczewska

Informację przekazała: Justyna Grabkowska
Barbara Kawicka

Student life