Rok szkolny 2022/2023

Szkolny Zespół Wychowawczy w ZS Susz :

 1. Barbara Kawicka – przewodnicząca
 2. Anna Gaszczyńska– wiceprzewodnicząca
 3. Adam Świergolski
 4. Wychowawcy

Szkolny Zespół do analiz egzaminów zewnętrznych:

 1. Ewa Stalmirska- przewodnicząca zespołu do analiz egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
 2. Magdalena Karczewska
 3. Anna Sikorska
 4. Joanna Kłobukowska
 5. Marta Galicka – przewodnicząca zespołu do analiz egzaminów z przedmiotów ogólnokształcących
 6. Małgorzata Matyka
 7. Marta Wilk
 8. Iwona Woronko

Szkolna Komisja Rekrutacyjna:

 1. Karol Juszczak
 2. Barbara Kawicka
 3. Cezary Sacharczuk
 4. Joanna Gałkowska

Szkolny Zespół Promocji :

 1. Joanna Gałkowska-przewodnicząca
 2. Iwona Topolewska- wiceprzewodnicząca
 3. Cezary Sacharczuk
 4. Anna Sikorska
 5. Anna Dziczek
 6. Lilianna Masna
 7. Witold Sacharczuk
 8. Paweł Włodarski
 9. Anna Tucholska

Szkolny Zespół Statutu Szkoły:

 1. Krystyna Ulatowska -przewodnicząca
 2. Karol Juszczak
 3. Adam Świergolski

Szkolna Komisja Stypendialna:

 1. Anna Dziczek –przewodnicząca
 2. Iwona Topolewska
 3. Ewa Stalmirska
 4. Joanna Gałkowska