Rok szkolny 2023/2024

Szkolny Zespół Wychowawczy w ZS Susz :

1. Anna Gaszczyńska, Cezary Sacharczuk – opiekun Samorządu
Uczniowskiego
2. Barbara Kawicka- pedagog
3. Marta Galicka, Małgorzata Matyka – pedagog specjalny
4. Adam Świergolski- rzecznik praw ucznia
5. Wychowawcy klas Technikum i BSIS
6. Mariola Jackiewicz – psycholog szkolny


Wychowawstwa na rok szkolny 2023/2024:

 • I KW – mgr inż. Adam Świergolski
 • II KW – mgr inż. Dorota Słowińska
 • III K – mgr Małgorzata Matyka
 • I W – mgr Witold Sacharczuk
 • II W- mgr Magdalena Karczewska
 • III W- mgr Iwona Woronko
 • I TE/TI – mgr Iwona Topolewska
 • I TL - mgr inż. Ewa Stalmirska
 • I TŻiUG – mgr Cezary Sacharczuk
 • II TE/TI – mgr inż. Anna Dziczek
 • II TL – mgr Marta Galicka
 • II TŻiUG – mgr inż. Małgorzata Cantop
 • III TL/TI – mgr Lilianna Masna
 • IV NTL - mgr Joanna Gałkowska
 • IV TŻiUG/TI – mgr Marta Wilk
 • V NTLI – mgr Anna Gaszczyńska
 • V NTEŻ – mgr Krystyna Ulatowska

 


Szkolny Zespół do analiz egzaminów zewnętrznych:

 1. Ewa Stalmirska- przewodnicząca zespołu do analiz egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
 2. Magdalena Karczewska
 3. Dorota Słowińska
 4. Małgorzata Cantop
 5. Marta Galicka – przewodnicząca zespołu do analiz egzaminów z przedmiotów ogólnokształcących
 6. Małgorzata Matyka
 7. Marta Wilk
 8. Iwona Woronko

Szkolna Komisja Rekrutacyjna:

 1. Karol Juszczak -przewodniczący
 2. Barbara Kawicka
 3. Cezary Sacharczuk
 4. Joanna Gałkowska

Szkolny Zespół Promocji :

 1. Joanna Gałkowska-przewodnicząca
 2. Iwona Topolewska- wiceprzewodnicząca
 3. Cezary Sacharczuk
 4. Anna Sikorska
 5. Anna Dziczek
 6. Lilianna Masna
 7. Witold Sacharczuk
 8. Anna Pietras

Szkolny Zespół Statutu Szkoły:

 1. Krystyna Ulatowska -przewodnicząca
 2. Karol Juszczak
 3. Adam Świergolski

Szkolna Komisja Stypendialna:

 1. Anna Dziczek –przewodnicząca
 2. Iwona Topolewska
 3. Ewa Stalmirska
 4. Joanna Gałkowska

PRZYDZIAŁ CZYNNOŚCI DODATKOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2023-2024:

 •  Kronika Szkolna – p. Lilianna Masna / p. Iwona Woronko
 • Samorząd Uczniowski – p. Anna Gaszczyńska/p.Cezary Sacharczuk
 • Spółdzielnia Uczniowska – p. Małgorzata Matyka
 • Poczet Sztandarowy – p. Anna Dziczek, p.Cezary Sacharczuk
 • Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Magma” – p. Anna Pietras /p.Lilianna Masna
 • Sprzęt Nagłaśniający – p. Witold Sacharczuk
  p.Cezary Sacharczuk
 • Szkolne Koło PCK – p.Barbara Kawicka, p.Magdalena Karczewska
 • Koło Gastronomiczne – p. Dorata Słowińska,p. Joanna Kłobukowska
  p.Karczewska Magdalena
 • Koło Informatyczne – p. Witold Sacharczuk. P.Tomasz Traczyk
 • Koło Matematyczne – p. Małgorzata Matyka,p. Iwona Topolewska
 • Koło Polonistyczno-Teatralne – p. Anna Gaszczyńska, p.Iwona Woronko
 • Koło Języka Niemieckiego – p. Joanna Gałkowska,p.Marta Galicka
 • Koło Języka Angielskiego – p. Cezary Sacharczuk, p.Marta Wilk
 • Koordynator ds. bezpieczeństwa – p.Kawicka Barbara
 • Starszy Inspektor BHP – p.Cantop Małgorzata
 • Rzecznik Praw Ucznia- p.Adam Świergolski
 • Pedagog specjalny – mgr Marta Galicka, mgr Małgorzata Matyka
 • Pedagog szkolny – mgr Barbara Kawicka
 • Psycholog szkolny – mgr Mariola Jackiewicz
 • Dekoracja sali gimnastycznej do uroczystości szkolnych- p.Lilianna Masna, p.Marta Galicka,
  p.Iwona Woronko, p.Anna Pietras
 • Koło muzyczne- p.Włodarski Paweł ( chór ),p.Sacharczuk Cezary
 • Sekcja Koszykówki –p.Sacharczuk Cezary
 • Sekcja lekkoatletyczna- p.Lilianna Masna, p.Andrzej Szysler
 • Sekcja piłki nożnej – p.Anna Pietras
 • Szkolne Koło strzeleckie LOK – p. Witold Sacharczuk, p. Dorota Rykaczewska
 • Dziennik elektroniczny – odrębny przydział nauczycieli informatyków
 • Konkurs Ortograficzny „O pióro dyrektora szkoły” – p.Anna Gaszczyńska,
  p.Iwona Woronko
 • Olimpiada Wiedzy o Żywieniu – p.Adam Świergolski, p.Dorota Słowińska
 • Olimpiady , konkursy ekonomiczne i logistyczne – p.Anna Dziczek, p.Iwona Topolewska,
  p.Ewa Stalmirska
 • Konkursy Ekologiczne – p.Magdalena Karczewska, p.Barbara Kawicka
 • Konkursy matematyczne – p.Małgorzata Matyka, p.Iwona Topolewska,p.Iwona
  Bieńkowska,B.Szczepaniak-Furman
 • Konkursy historyczne- p.Krystyna Ulatowska, p.Paweł Włodarski,p. Karol Juszczak