Zespoły Samokształceniowe nauczycieli ZS Susz w roku szkolnym 2023/2024 :

 

Zespół Samokształceniowy Nauczycieli Przedmiotów Matematyczno–Ekonomiczno–Przyrodniczych:

 1. Beata Szczepaniak-Furman
 2. Iwona Topolewska
 3. Anna Dziczek
 4. Małgorzata Matyka- przewodnicząca
 5. Anna Sikorska
 6. Ewa Stalmirska
 7. Iwona Bieńkowska

Zespół Samokształceniowy Nauczycieli Języków Obcych:

 1. Marta Wilk
 2. Joanna Gałkowska
 3. Cezary Sacharczuk - przewodniczący
 4. Marta Galicka
 5. Agnieszka  Domagalska

Zespół Samokształceniowy Nauczycieli  Przedmiotów Gastronomiczno-Turystycznych:

 1. Adam Świergolski -przewodniczący
 2. Joanna Kłobukowska
 3. Małgorzata Cantop
 4. Dorota Słowińska
 5. Magdalena Karczewska

Zespół Samokształceniowy Nauczycieli Przedmiotów Informatyczno-Sportowo-Obronnych:

 1. Lilianna Masna - przewodnicząca
 2. Witold Sacharczuk
 3. Anna Pietras
 4. Karol Juszczak
 5. Tomasz Traczyk
 6. Paweł Włodarski
 7. Andrzej Szysler

Zespół Samokształceniowy Nauczycieli Przedmiotów Humanistycznych:

 1. Krystyna Ulatowska - przewodnicząca
 2. Barbara Kawicka
 3. Krzysztof Pleskot
 4. Anna Gaszczyńska
 5. Iwona Woronko
 6. Dorota Rykaczewska
 7. ks. Maciej Ruciński
 8. ks. Daniel Kurowski